ATL,ang. Above The Line - pol. powyżej linii) – oznacza strategię działań marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (in.outdoor), reklama wewnętrzna (in. indoor) itp. w przeciwieństwie do BTL, działającej drogą niekonwencjonalną. http://pl.wikipedia.org/wiki/Above_the_line

Definicja ta nie jest jednak dokładna, nie oddaje całości działań zaliczanych do grupy ATL, a przez przypadek rozszerza się na niektóre działania BTL. "Działającej drogą niekonwencjonalną" powinno się zastąpić stwierdzeniem "działającej drogą bezpośrednią", zbyt szybko dzieją się rzeczy na rynku, żeby uznać coś w reklamie czy promocji za niekonwencjonalne z definicji. Jednak działania te są bezpośrednie odwrotnie do ATL, która zazwyczaj (nie licząc np. 4FUN TV, czy sprzedaży telewizyjnej) nie prowadzi do aktywnej reakcji odbiorcy, a raczej kształtuje wizerunek reklamowanego.

Poza tym outdoor w wielkim formacie to ATL, jednak jak już mówimy o formacie B1 to BTL, ciężko wytłumaczyć ten podział, ale taki egzystuje. Reklama w TV to typowe działania ATL, zaś ta sama reklama w internecie to już BTL, dlaczego?

Traci na sile podział między tymi kategoriami. Jakimi działaniami są np. wyświetlacze reklam nad kasą w supermarkecie. Nie jest to wielkie ATL, a jednak ...

Poszukamy odpowiedzi na pytanie, gdzie i jak następuje podział między BTL a ATL.