Opakowanie i jego funkcje. Rodzaje opakowań codziennego użytku
autorem artykułu jest Maciej Skrzyna

Funkcje opakowań:

- informacyjna - dzięki danym umieszczonym na opakowaniach klient zapoznają się z rodzajem i właściwościami towarów, sposobem użytkowania i zastosowania, może zidentyfikować wyroby i producentów
- reklamowa - opakowania podnoszą wartości estetyczne towarów, pozwalają na właściwe reprezentowanie masy towarowej w sklepie, zachęcają do kupna.
- promocyjna - opakowania mogą być mocnym punktem popularności wyrobu na rynku, wpływać na akceptację produktów przez konsumentów, zwiększają konkurencyjność i popyt.
- ekologiczna - opakowania powinny być możliwe do wycofania z obrotu handlowego i nadawać się do utylizacji, ale były przyjazne dla środowiska naturalnego.


Podział opakowań:

A) ze względu na zagadnienia styku opakowań z towarami wyróżniamy:

- opakowania bezpośrednie (wewnętrzne) - opakowania te bezpośrednie stykają się z towarami, stanowią podstawową ochronę towarów przed wpływami zewnętrznymi. Zaliczamy do nich torebki papierowe i z tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, puszki, butelki, słoje.

- pośrednie (zewnętrzne) -służą do ochrony towarów w opakowaniach bezpośrednich. Odgrywają ważna rolę w czasie transportu i w przechowywaniu. Chronią towar przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed kradzieżą.

B) w zależności od przeznaczenia wyróżniamy:

- jednostkowe - zawierają określona ilość towarów sprzedawanych w handlu detalicznym.
- zbiorcze - stosowane jako opakowania ochronne
- transportowe - mogą być zarówno opakowania bezpośrednie (cysterny do mleka, skrzynki na owoce) jako i pośrednie (skrzynie, pudła).
C) ze względu na trwałość wyróżniamy:

- opakowania trwałe (beczki, banki, folie)
- opakowanie nietrwałe (opakowania z tektury, papierowe)

D) ze względu na właściwości wyróżniamy:

- opakowania jednorazowe użytku (puszki, tuby, torby papierowe, folie opakowań)
- opakowania wielokrotnego użytku: zwrotne (beczki, skrzynie, kontenery) i bezzwrotne (skrzynie po owocach południowych).

E) ze względu na stopień przystosowania opakowań do cech i właściwości towaru wyróżniamy:

- opakowania uniwersalne - wykorzystywane do towarów różnych branż
- opakowania specjalne - mają ściśle określone przeznaczenie


--
 

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl